Ukulele คอร์สเรียนอูคูเลเล่

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ทั้งทฤษฎี และปฎิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการวางนิ้ว การอ่านโน้ต และเริ่มเล่นในเพลงง่ายๆ จนถึงระดับกลางและสูง ที่สามารถเล่นบรรเลงคนเดียวทั้ง ทำนอง เบส และเสียงประสาน พร้อมๆ กัน

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© TresMusicAcademy