Dancing & Acting 

คอร์สเรียนเต้นและการแสดง

💃Dance🕺

เน้นการวอร์มร่างกายที่ถูกต้องทำให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่น แข็งแรง มีสรีระที่สวยงาม มีบุคลิกที่ดี ปูพื้นฐานการเต้นที่ถูกต้อง ฝึก routine ต่างๆ ทำให้นักเรียนมีไลน์การเต้นที่สวย แข็งแรง เต้นมีสไตล์ มี character และอารมณ์ในการแสดง นักเรียนจะได้เรียนเต้นเพลงที่เป็นที่นิยมและท่าเต้นที่คุณครูออกแบบหรือตาม music video และคุณครูยังสอนให้นักเรียนออกแบบท่าเต้น เพื่อพัฒนาไปเป็น choreographer มืออาชีพได้ในอนาคตได้ 
มีทั้ง สไตล์ Jazz , Street Jazz , Hiphop / Funk , Kpop / Cover kpop

👧Acting for kids 🧒

จะแบ่งออกเป็นสองหลักสูตร ได้แก่ 

1. Acting for kids 🎭 
โดยจะเริ่มต้นจากน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน เริ่มต้นเรียนรู้จากพื้นฐานที่ถูกต้อง ปรับบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับน้องๆ หลักสูตรนี้สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 4 - 8 ปี เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกสมาธิ ละลายพฤติกรรม ลดความประหม่า ตื่นกลัว และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี โดยยังคงความเป็นตัวของตัวเอง มีความกล้าแสดงออกสมวัยเด็ก อย่างเป็นธรรมชาติ กิจกรรมในห้องเรียน จะช่วยเสริมทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการแสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสม รู้สึกมีความสุข และมีความมั่นใจในตัวเอง และปิดท้ายด้วยการสอนและแนะนำวิธีการแคสติ้งงานต่างๆ

2. Acting for pre-teen สำหรับเด็กอายุ (8-14ปี)🎭 

หลักสูตรนี้เป็นการต่อยอดในด้านการแสดงอย่างเข้มข้น เพิ่มเติมกระบวนการด้านการแสดงให้กับน้องๆ อย่างเป็นระบบ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปทางการพัฒนาจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจในตัวเอง ความกล้าแสดงออก ดึงคาแรคเตอร์ หรือตัวตนที่แท้จริง (พรสวรรค์) ที่โดดเด่นที่สุดของน้องมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาและปรับเปลี่ยนจุดด้อย ให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นใจ ด้วยแบบฝึกหัดทางการแสดงที่สนุกสนาน จะช่วยเสริมพัฒนาการให้น้องๆรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม เพื่อการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีทักษะทางการแสดงออกที่ดีขึ้น การเรียนการแสดงสนุกและมีประโยชน์ เพราะในการฝึกการแสดง นักเรียนจะได้เรียนรู้ความคิด ความรู้สึก สีหน้าท่าทางของตนเอง นักเรียนจะได้เข้าใจตนเอง ก่อนจะได้เรียนรู้ตัวตนของตัวละครต่างๆ นักเรียนจะได้สวมบทบาทเป็นคนอื่น ในยุคสมัยและสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ใช่ชีวิตจริง แต่นักเรียนยังต้องใช้ทั้งความเป็นตนเองและจินตนาการ ในการถ่ายทอดตัวละครนั้นๆ ให้ผู้ชมเชื่อในตัวละครที่เป็น

🎭 Acting🎭 

ในหลักสูตรนี้เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปในทางความเข้าใจพฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ์ของวัยรุ่น ในรูปแบบต่างๆ พร้อมแบบฝึกหัดทางการแสดงออกด้านต่างๆอย่างเป็น ขั้นเป็นตอน บทบาทสมมติที่ทางสถาบันนำมาใช้ จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน มีความมั่นใจในเอกลักษณ์ของตนเอง ในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนออกมาได้อย่างเด่นชัดที่สุด มีการปรับทัศนคติ ในเชิงสร้างสรรค์ ต่อสิ่งต่างๆ รอบข้าง เรียกง่ายๆว่า การคิดในทางบวก และพัฒนาความสามารถพิเศษด้านการแสดงออกทางร่างกาย น้ำเสียง อารมณ์ความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์ เรียนรู้บุคลิกของตัวละครที่หลากหลาย รวมถึงการสอนวิธีแคสติ้งในงานต่างๆนอกจากนี้ยังเสริมในเรื่องของการเดินแบบ การโพสในท่าต่างๆมากมาย นักเรียนจะมีความกล้าที่จะเดินและถ่ายภาพในมุมต่างๆ

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

© TresMusicAcademy